DELTA COMPACT

Nabízíme nový vysoce kompaktní systém, který je navržen pro montáž sběrnicových systémů v NN rozvodných zařízeních do 1000 V s jmenovitým proudem do 3700 A a zkratovou odolností do 220 kA.

Vlastnosti systému
 • Příznivá cena
 • Dobrý pracovní výkon
 • Vysoká provozní odolnost
 • Minimální počet dílů
 • Jednoduchá a rychlá montáž
 • Tuhý nekovový skelet
 • Pevná fázová rozteč 100 mm
 • Dovoluje montáž sběrnic tl. 5 mm a 10 mm
 • Systém DELTA 305C šetří až 40 % mědi
 • Díky menším rozměrům snižují hmotnost a cenu zařízení
 • Pohodlně se vejde do skříní s hloubkou 400 mm

Použití a montáž výrobku

Výrobek je určen ke konstrukci přípojnicových systémů v rozvodných zařízeních NN do 1 000 V. Tělo nosiče DELTA–C je vyrobeno z vysoce odolného plastu, který zajišuje výrobku mechanickou pevností do 130 ˚C. Tuhý nosník umožňuje dokonalé uchycení svisle orientovaných měděných vodičů o síle 5 a 10 mm. Stažení nosníků a jejich uchycení ke konstrukci je řešeno pomocí dvou šroubů M10 s roztečí 100 mm. Šrouby procházejí dvojicí izolačních a distančních trubic, které vymezují sevření měděných vodičů. Jejich výška se mění s výškou použitých vodičů a proto musí být specifikovány v každé objednávce. Hustota montáže nosičů DELTA–C je stanovena výrobcem podle mechanického a zkratového zatížení celého systému. Doporučené hodnoty jsou uvedeny u každého typu výrobku v tabulkách č. 1–5.
U nosičů DELTA 210C a DELTA 305C doporučujeme vodiče v každé fázi opakovaně propojit šrouby, čímž dojde k vytvoření vodičových svazků, vyztužení systémů a zajištění požadované zkratové odolnosti deklarované výrobcem.
Nosič DELTA 110C je určen pro použití jednoho vodiče ve fázi o síle 10 mm, u nosiče DELTA 210C je dovoleno použití dvou vodičů ve fázi o síle 10 mm. Nosič DELTA 305C je určen k montáži jednoho, dvou, nebo tří vodičů o síle 5 mm. Systém nosičů DELTA 305C zajišuje lepší chlazení vodičů a tím umožňuje zvýšení proudového zatížení systémů až o 40 %. Tak lze dosáhnout snížení hmotnosti měděných vodičů a výrobních nákladů.
Systém DELTA–Compact se šířkou pouhých 272 mm šetří místo v rozvodných zařízeních a je vhodný pro montáž do skříní s hloubkou 400 mm.

Prohlášení o shodě

Výrobek nosič DELTA–Compact je ve shodě s požadavky: ČSN EN 60439-2 ed.2:2001 v návaznosti na ČSN-EN 60439-1 ed.2:2000 + A1:2004 čl. 8.2.2, 8.3.4, 8.2.5., 8.2.13, 8.2.10, ČSN EN 60439-3:1995+A1:1997+A2:2002 čl. 8.2.12.
Shoda výrobků s uvedenými normami zajišuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č.17/2003 Sb. v platném znění.

Ke stažení