PROFIX PA

Podpěrné izolátory PROFIX PA jsou určeny především k montáži a pevnému uchycení přípojnicových systémů, sběrnic, svorkovnic, kabelových vývodů, živých částí přístrojů a jiných elektrotechnických zařízení.

Konstrukce výrobku

Tělo podpěrného izolátoru PROFIX PA je vyrobeno z vysoce odolného plastu na bázi polyamidů vyztužených skelnými vlákny. Do těla izolátoru jsou zalisovány na protilehlých stranách ocelové zápustky pro uchycení šroubů. Rozšířená část izolátoru ve tvaru šestihranu umožňuje snadnější montáž výrobku, jeho aretaci proti otočení. Navržená konstrukce a technologie zpracování výrobku zajišují jeho výbornou tepelnou, mechanickou a elektrickou odolnost.

Použití výrobku

Podpěrné izolátory PROFIX PA jsou určeny především pro konstrukci a montáž elektrických přístrojů a rozvodných zařízení nízkého napětí do 1 000 V. Slouží k montáži a pevnému uchycení přípojnicových systémů, sběrnic, svorkovnic, kabelových vývodů a živých částí přístrojů ke konstrukci elektrotechnických zařízení. Jsou určeny pro montáž do vnitřního prostředí s provozní teplotou od -40 ˚C do +130 ˚C.
Deklarované elektrické, tepelné a mechanické vlastnosti výrobku jsou atestovány EZÚ Praha, certifikátem č. 1060212. Podpěrné izolátory PROFIX PA svými vlastnostmi umožňují bezpečnou stavbu elektrických rozvodných zařízení s vysokým dynamickým zatížením zkratovým proudem.

Ke stažení